دیدار و ابراز همدردی سرپرست فرمانداری و مسئولان مهاباد با خانواده صلاح الدین محمدی اقدم، مقتول حادثه تیراندازی دیروز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد : امروز مورخه 1399/09/24  عارف خدرلو سرپرست فرمانداری و مسئولان مهاباد با خانواده صلاح الدین محمدی اقدم، مقتول حادثه تیراندازی دیروز دیدار و ابراز همدردی نمودند.

در ادامه نیز از مجروح دیگر حادثه دیروز در بیمارستان امام خمینی مهاباد عیادت بعمل آوردند.