فرماندار مهاباد: شهروندان نسبت به تزریق دُز یادآور واکسن کرونا اقدام کنند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد، امیر قادری صبح روز یکشنبه پس از دریافت دز یادآور واکسن کرونا در بین خبرنگاران از گروه های جمعیتی واجد شرایط دعوت کرد که برای تزریق واکسن کووید 19 برای قطع زنجیره این بیماری در اسرع وقت به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

وی با اشاره به شیوع دوباره کرونا در منطقه و افزایش آمار مراجعه کنندگان به بیمارستان و مراکز درمانی افزود: شرایط پایداری رنگ بندی شهرستان به رفتار تک تک ما وابسته است و برای درگیر نشدن با سویه های جدید کرونا باید رعایت شیوه نامه های بهداشتی در کنار تزریق دُز یادآور واکسن کرونا را جدی بگیریم.

مقام عالی شهرستان با یادآوری خاطرات ناخوشایند شیوع کرونا تاکید کرد: آمار افراد درگیر کرونا در مناطقی که ضریب واکسیناسیون بیشتری است به مراتب از سایر مناطق کمتر بوده و این موضوع اهمیت استقبال از واکسیناسیون را بیشتر می کند.

مهاباد هم اکنون در وضعیت آبی مقابله با کرونا قرار دارد و پایداری این شرایط نیاز به رعایت شیوه نامه های بهداشتی و دریافت دزهای یادآور کرونا توسط شهروندان است.