ملاقات عمومی فرماندار مهاباد با شهروندان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد: «امیر قادری» در این دیدار به درخواستهای مراجعان که مشکلات خود را در زمینه های گوناگون مطرح کرده بودند رسیدگی و با بررسی این مشکلات راهکارهای قانونی را ارائه و موارد لازم را به مراجع ذیربط ارجاع داد.

مراجعه کنندگان با در دست داشتن اسناد و مدارک مربوط به مسایل و مشکلات خود و ارائه آنها به فرماندار و طرح موضوع، در محل دستور مقتضی برای پیگیری و حل مشکل را دریافت می کردند.

جلسات ملاقات مردمی فرماندار شهرستان مهاباد با شهروندان، روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 7:30 صبح الی 12 ظهر در محل فرمانداری شهرستان برگزار و شهروندان میتوانند به منظور مطرح نمودن درخواست های خود در ساعت مقرر، با مراجعه به فرمانداری، مسائل و مشکلات خود را بیان نمایند.