آوای سلامت مهاباد

نشست هم اندیشی بررسی حقوقی پرداخت مطالبات  عوارض سالیانه ، پروانه ساختمانی و ماده ۱۰۰ به شهرداریهای مهاباد،پیرانشهر ، بوکان  توسط شبکه های بهداشت و درمان  و همچنین سازمان تامین اجتماعی  با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه،مسئول امور حقوقی و مسئول امور بودجه استانداری ، شهرداران مهاباد،پیرانشهر و بوکان ،مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد  ،مسئول امور حقوقی دانشگاه و مسئولین حقوقی و مالی شبکه در محل سالن جلسات فرمانداری ویژه مهاباد