برگزاری جلسه نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی با موضوع پیشگیری و کنترل بیماری ویروس کرونا

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد،روز شنبه 10 اسفند  ماه سال  98 نشست مشورتی دهیاران با حضور رئیس شعبه مرکز بهداشت و کارشناسان مربوطه در سالن جلسات تالار وحدت شهرداری برگزار گردید.

در این جلسه پاکزاد بخشدار مرکزی به فعال شدن شورای سلامت و کمیته بحران در روستاها تأکید و همچنین بر گندزدایی و ضدعفونی کردن اماکن عمومی و نانوایی های سطح روستا تأکید نمودند. و همچنین رئیس مرکز بهداشت و کارشناسان در خصوص موضوع بیماری و نحوه مقابله با آن ایراداتی بیان نمودند.