گزارش تصویری از جلسه شورای اداری شهرستان مهاباد در سالن فجر