بازدید دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد به مناسبت روز پرستار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، روز چهارشنبه مورخه 11 دی ماه 98 دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد با پرستاران بیمارستان دیدار نمودند و با بازدید از هریک از بخش های بیمارستان این روز را به آنها با اهدای شاخه گل تبریک گفتند .