الگوی کشت و مصرف آب در بخش کشاورزی نیاز به اصلاح دارد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد؛ امیر قادری روز سه شنبه در آیین تجلیل از کشاورزان نمونە مهاباد افزود: کشور ما دارای اقلیم خشک و نیمەخشک بوده و صرفەجویی در مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی امری ضروری است.

وی ادامه داد: با توجه به تداخل موضوع حیاتی آب با بخش کشاورزی نیاز است هماهنگی بیشتری بین وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت نیرو برای اجرای سیاست گذاری کلی در قالب بخش کشاورزی برقرار شود.

فرماندار ویژه مهاباد گفت: پتانسیل های موجود در بخش کشاورزی مهاباد ظرفیت مناسبی جهت توسعە شهرستان بوجود آورده است ضمن آنکه در سند آمایش استان نیز بخش کشاورزی یکی از رکن‌های توسعە عنوان شده است.

وی با بیان اینکه سد مهاباد مصرف آب شرب و بخش کشاورزی این شهرستان تامین می کند، گفت: از شرکت آب منطقه ای هم انتظار داریم مطالبات کشاورزان را درک و نیاز آبی این بخش را با افزایش سهمیه حق آبه کشاورزان تامین کند.

وی در خصوص اعطای تسهیلات بە کشاورزان هن گفت: از محل تبصره 18 منابع مالی مناسبی برای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و دامدارن پیش بینی شده که می توان از آنها بهره مند شود.

در ادامه این مراسم از مصطفی معروفی در بخش تولید جو آبی، آرمان سواری بخش تولید گل و گیاه زینتی، اشرف شکری در بخش تسهیلگری، قادر آبروش بخش تولید مرغ تخم‌گذار، رضا سواری بخش تولید مرغدار واحد گوشتی، کمال اشکوتی بخش تولید گندم آبی، حسین صالح‌زادە مجری حفاطت مشارکتی و عثمان محمدی بخش بهرەبردار نگهداری قنوات به عنوان کشاورزان نمونه مهاباد تجلیل شد.

در سال 1399 تعداد 49 پروندە کشاورزان از شهرستان مهاباد بە مرکز استان ارسال شد کە 8 پروندە بە عنوان نمونە و کشاورز برتر انتخاب شدند.