28 فروردین آخرین مهلت ثبت نام اصناف و صنایع در سامانه سلامت

28 فروردین آخرین مهلت ثبت نام اصناف و صنایع در سامانه سلامت
صاحبان مشاغل پرخطر وکم خطر تا روز پنجشنبه با ثبت نام در سامانه salamat.gov.ir می توانند مجوز دریافت، و بار رعایت دستورالعمل های بهداشتی فعالیت کنند.

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری  مهاباد؛ بیست و هشتم فروردین ماه آخرین مهلت ثبت نام اصناف و صنایع برای در یافت مجوز فعالیت در سامانه سلامت است.

ثبت نام واحدهای صنفی و صنعتی در سامانه اصناف و صنایع برای صدور مجوز فعالیت....

کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان مهاباد گفت: در اجرای گام دوم پیشگیری و کنترل بیماری کرونا ، فاصله گذاری اجتماعی ، طبق دستورالعمل ارسالی همه اصناف صنفی و صنعتی باید با مراجعه به سامانه  salamat.gov.ir  تا پنجشنبه 28 فروردین ماه جاری ثبت نام کنند.

رحیمی افزود: واحدهای صنفی و صنعتی پس از ثبت نام در این سامانه و صدور مجوز، به شرط رعایت موارد بهداشتی می توانند فعالیت خود را آغاز می کنند

# نظر : 0