گزارش تصویری از برگزاری مراسم غبارروبی از مزار شهدا با حضور مسئولین شهرستان