اشتغالزایی برای بیش از 2هزار نفر در مرکز فنی وحرفه ای مهاباد

اشتغالزایی برای بیش از 2هزار نفر در مرکز فنی وحرفه ای مهاباد
اشتغالزایی برای بیش از 2هزار نفر در مرکز فنی وحرفه ای مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، رئیس مرکزآموزش فنی و حرفه ای مهاباد گفت:  مرکز آموزش فنی و حرفه ای مهاباد با 24 کارگاه ، 130 حرفه را به کارآموزان آموزش می دهد.

عباسی افزود: امسال دو هزار و دویست و پنجاه نفر را به میزان 389405 نفر ساعت آموزش داده ایم.

وی تصریح کرد: فراگیران با این آموزش ها مهارت های اولیه را برای ورود به دنیای کسب و کار به دست می آوردند.