تقدیر معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اعضای کارگروه  گندم ، آرد ونان شهرستان مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز شنبه مورخه 31 فروردین ماه 98 ، دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد ، از اعضای کارگروه گندم ،  آرد و نان شهرستان مهاباد به دلیل زحمات و جدیت در کار و امورات در طول سال گذشته تقدیر و تجلیل نمودند.