اطلاعیه

اطلاعیه
اطلاعیه

به اطلاع کلیه اهالی دهستان منگور شرقی بخش خلیفان میرساند فردامورخه٩٧/١١/١ جلسه ای با عنوان میز خدمت و با حضور کلیه روسای ادارات خدمت رسان راس ساعت١٠/٣٠ در مسجد روستای بیطاس تشکیل میگردد.
از عموم مردم شریف این دهستان دعوت میشود جهت طرح و پیگری مسایل و مشکلات عمومی و خصوصی حضور پیدا کنند.