بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره غله وسیلوی مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز شنبه مورخه 6 مهر ماه 98 ، دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره غله و سیلوی شهرستان مهاباد بازدید نمودند و از نزدیک از وضعیت حال حاضر و شرایط انبارهای گندم و شرایط نگهداری و مساله پرداخت های مالی و خرید گندم در سیلو را مورد بررسی و پیگیری قرار دادند .