🔺 مراسم افتتاح فاز اول استادیوم ۷۰۰۰ نفری آزادی مهاباد

🔺 مراسم افتتاح فاز اول استادیوم ۷۰۰۰ نفری آزادی مهاباد
🔺 مراسم افتتاح فاز اول استادیوم ۷۰۰۰ نفری آزادی مهاباد

🔺 مراسم افتتاح فاز اول استادیوم ۷۰۰۰ نفری آزادی مهاباد شامل بازسازی ، نوسازی و افرایش ظرفیت با حضور دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، دکتر چمن گلی مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان ، نماینده, امام جمعه , فرماندار ورییس شورای اسلامی شهر، شهردار و مسئولین استانی و شهرستانی