گزارش تصویری از برگزاری مراسم روز خبرنگار در مهاباد