نشست بخشداران مرکزی و خلیفان شهرستان مهاباد با معاون امور دهیاریهای سازمان همیاری شهرداری و دهیاریهای کل کشور

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد،روز یکشنبه 27 مرداد ماه سال 98 نشست بخشداران بخش مرکزی و خلیفان شهرستان مهاباد با معاون امور دهیاریهای سازمان همیاری شهرداری و دهیاریهای کل کشور برگزار گردید.

در این نشست که هیئت مدیره و مدیر عامل تعاونی دهیاران بخش مرکزی مهاباد هم حضور داشتند بر توانمندسازی و رفع مشکلات دهیاران مخصوصا در بحثداعتبارات درخواستهایی مطرح گردید.

همچنین در این جلسه دکتر جندقیان معاون محترم امور دهیاریها نیز نقش آفرینی دهیاران در مدیریت محلی روستا را از اهم برنامه های دولت تدبیر و امید دانسته و بر آن تاکید نمودند.