با اجرای طرح تحول نظام سلامت؛ تجهیز بیمارستان مهاباد با بیش از 120 میلیارد ریال اعتبار

با اجرای طرح تحول نظام سلامت؛  تجهیز بیمارستان مهاباد با بیش از 120 میلیارد ریال اعتبار
در اجرای طرح تحول نظام سلامت بیش از 120 میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز بیمارستان امام خمینی(ره) مهاباد صرف شده است .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، شاهی رئیس بیمارستان امام خمینی مهاباد با بیان اینکه با اجرای طرح تحول نظام سلامت، شاخص های درمانی در بیمارستان مهاباد توسعه یافته است گفت: 5 دستگاه دیالیز، یک دستگاه سی تی اسکن، دو دستگاه ماموگرافی، یک دستگاه آندوسکوپی و کولونوسکوپی، یک دستگاه اکو، یک دستگاه سونوگرافی و یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال در طول اجرای طرح تحول سلامت برای بیمارستان مهاباد خریداری شده است.

رئیس مرکز بهداشت مهاباد هم گفت: وضعیت مراکز بهداشت در سطح شهر و روستاها هم با پنج میلیارد تومان هزینه بهبود یافته است.                      

علیزاده آذر افزود: از ابتدای اجرای طرح تحول نظام سلامت تاکنون، 12 خانه بهداشت در سطح روستاها به بهره برداری رسیده است .

رئیس شبکه بهداشت و درمان مهاباد هم تصریح کرد: افزایش فضای فیزیکی بیمارستان به وسعت شش هزار مترمربع مهمترین قدم بود.

 مرزنگ افزود: بلوک زایمان با 1300 مترمربع ، اورژانس و درمانگاهها با 2000 مترمربع، درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی با 1800 مترمربع و مرکز ثبت سرطان با 700 مترمربع به بیمارستان اضافه شده است.

طاهرآریا مدیر بیمارستان امام خمینی مهاباد هم میگوید: رایگان شدن زایمان طبیعی و ماندگاری پزشکان در بیمارستان در دو نوبت صبح و ظهر با هزینه کم و تعرفه دولتی از برجسته ترین اقدامات طرح تحول سلامت برای کاهش هزینه های بیماران است.

همچنین برای نوسازی تاسیسات گرمایشی و آسانسورهای حمل بیمارنیز بیش از یک و نیم میلیارد تومان هزینه شده است.