شرکت پتروشیمی 2 میلیارد ریال به بیمارستان مهاباد کمک کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد : دیروز مورخه 1400/01/30 فرماندار مهاباد به همراه جمعی از مسئولین پتروشیمی مهاباد از بیمارستان امام خمینی مهاباد ضمن بازدید بعمل آوردند.

معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد هم از همت همگانی جهت کمک به کادر بیمارستان در ابعاد مختلف تقدیر وتشکر نمود واذعا داشت که بدون تردید مبارزه با ویروس منحوس کرونا میسر نمی شود مگر با همدلی وهمراهی کلیه مردم ومسیولین وبخشهای مختلفی که در جامعه حضور دارند.

ایشان افزود که از زمان شیوع کرونا شاهد کمکهای مختلفی بودیم که از طرق مختلف از جمله خیرین بزرگوار ، سازمانهای مردم نهاد وشرکتهای خصوصی ودولتی بودیم که دوش به دوش مسئولین شهرستان در این راه قدم برداشته اند.

بهائ الدین حسینی گفت : این ملبغ اهدایی برای خرید یک دستگاه پرینتر رنگی رادیولوژی و یک دستگاه UPS ماموگرافی که جز نیازهای ضروری بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان مهاباد بود، هزینه شده است.

وی ادامه داد: پتروشیمی مهاباد جز سرمایه های اصلی منطقه محسوب شده و انتظار داریم در تامین سایر دستگاه ضروری مورد نیاز شبکه بهداشت و درمان را یاری دهند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد اضافه کرد : پتروشیمی این شهرستان قبل از این نیز هزینه تامین بیش از 200 هزار عدد ماسک مورد نیاز بیمارستان را تامین کرده بود.