جلسه هم اندیشی سردخانه داران مهاباد با دستگاه های اجرایی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد،  جلسه هم اندیشی و مشورتی سردخانه داران با دستگاه های اجرایی مختلف از جمله معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری مهاباد، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برگزار و بر حمایت از سردخانه داران فعال شهرستان تاکید شد.

در این جلسه همچنین مالکان تعدادی از سردخانه های شهرستان مشکلات و موانع فعالیت خود را در حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مطرح و برای رفع بخشی از آنها تصمیم گیری شد.

مهاباد هم اکنون دارای 22 سردخانه فعال با ظرفیت 150 هزار تن است، این شهرستان با تولید 90 هزار تن سیب در سال جاری رتبه سوم استان را به خود اختصاص داده است.