تأکید برتشدیدبرخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر درنشست شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدرمهاباد

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری مهاباد  ، حیدری دادستان شهرستان مهاباد در این نشست گفت: با توجه به مشخص شدن مکان عرضه فروش مواد مخدر بویژه قرص ترامادول دردو نقطه شهر باید در سریعترین زمان ممکن با این سوداگران مرگ برخورد شود.

یوسفی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان مهاباد هم گفت: درحال حاضرحدود 300 نفر معتاد در این شهرستان بر ای درمان و بهبودی تحت پوشش قرار گرفته اند.

معاون برنامه ریزی فرماندار شهرستان مهاباد هم، با بیان اینکه افزایش تعداد کمپ های ترک اعتیاد در این شهرستان با نظارت و مشورت با کارشناسان انجام می گیرد، گفت: افراد زیادی برای اخذ مجوز و احداث کمپ های ترک اعتیاد ثبت نام کرده اند که با توجه به حساسیت کار این کمپ ها پس از استعلام برای صدور مجور اقدام خواهد شد.

خشایارصنعتی افزود: در این نشست مقرر شد گروههایی از ادارت مرتبط   بر کار قلیان سراها بویژه قلیان سراهایی که درحاشیه شهر و قلیان سراهایی که تا ساعت پنج بامداد فعالیت می کنند نظارت نمایند.

صنعتی اضافه کرد: همچنین در این نشست مقرر شد با مراکزی که به افراد زیر 18 سال مواد دخانی ارائه می کنند، برخورد قانونی شود.

در این نشست نمایندگان اداره های مختلف بر ایجاد فضاهای تفریحی و ورزشی برای جوانان به عنوان یکی از راهکارهای مناسب انگیزشی جوانان دراین زمینه تأکید کردند.