برگزاری دوره های قرآنی در تیپ364 متحرک هجومی ارتش مهاباد

برگزاری دوره های قرآنی در تیپ364 متحرک هجومی ارتش مهاباد
برگزاری دوره های قرآنی در تیپ364 متحرک هجومی ارتش مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز سه شنبه 16 بهمن  با حضور معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد ،امام جمعه ،فرماندهان نظامی وانتظامی وتعدای از مسولین در مراسم دوره های قرآنی ومحفل انس با قرآن که در تیپ 364 متحرک هجومی ارتش مهاباد برگزار گردید حضور بهم رساندند.