در سه هزارهکتار از اراضی کشاورزی شهرستان مهاباد امسال طرح آبیاری تحت فشار اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد؛ جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان مهاباد در روز سه شنبه موخه 23 بهمن ماه 97 ، با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد ، در سالن جلسات این فرمانداری برگزار شد .

رئیس اداره فنی و زیربنایی جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد درجلسه شورای حفاظت آب این شهرستان گفت: امسال به صورت تجمیعی پروژه هایی در روستاهای دریاس وتوت آغاج به مساحت 341 هکتار، قم قلعه 585 هکتار، قره خان و دارلک یکهزار و 280 هکتار و کوسه کهریز 341 هکتار و در مجموع حدود سه هزار هکتار در دست اجراست.

یونسی، با بیان اینکه برای اجرای این طرح 60 میلیارد تومان هزینه می شود که با بهره برداری ازآن حدود 40 درصد در مصرف آب در بخش کشاورزی صرفه جویی خواهد شد، افزود: امسال همچنین در اراضی پایاب سد مهاباد 750 هکتار آبیاری تحت فشار بصورت خرده مالکی اجرا شده است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم گفت: باید مدیریت صحیح در مصرف آب صورت گیرد هرچند اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و فرهنگ سازی های زیادی صورت گرفته است اما باز هم باید کارهای بیشتری صورت گیرد.

جهینی، مدیرمنابع آب شهرستان مهاباد هم در این نشست گفت: حدود پنج هزار و407 حلقه چاه غیرمجاز درمهاباد وجود دارد که امسال 114 مورد مسدود شده است و تاپایان سال این تعداد به 150 حلقه خواهد رسید.

رها سازی 30 میلیون متر مکعب آب برای احیای دریاچه ارومیه، پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی و رسیدگی به وضعیت کارواش ها از مهمترین مصوبات این نشست بود.