گزارش تصویری از  رژه نیروهای مسلح در روز ارتش جمهوری اسلامی ایران (2)

گزارش تصویری از  رژه نیروهای مسلح در روز ارتش جمهوری اسلامی ایران (2)