بخشودگی جرائم مالیاتی مودیان در فرصت یک ماهه در مهاباد

بخشودگی جرائم مالیاتی مودیان در فرصت یک ماهه در مهاباد
افرادی که پس از ابلاغ نهایی برگه قطعی مالیاتی خود نسبت به پرداخت اصل مالیات اقدام کنند از بخشودگی جرائم مالیاتی برخوردار می شوند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد مدیر اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان مهاباد گفت  : طبق بخشنامه، مالیات افرادی که در طول سال 98 تا پایان امسال قطعی می شود در فرصت یک ماهه از ابلاغ برگه قطعی با پرداخت اصل مالیات ، جرائم آنان بخشوده خواهد شد.

پورمختار افزود: طبق این بخشنامه مودیانی که قبل از 30 مهرماه سالجاری، برگه قطعی مالیاتی خود را دریافت کرده اما  اصل مالیات را پرداخت نکرده اند می توانند با مراجعه به این اداره از درصدهای بالای بخشودگی برخوردار شوند.

# نظر : 0