سردار شهسواری؛ مردم استان آذربایجان غربی به عنوان رنگین کمان اقوام و مذاهب ، بیش از هر کس دیگری قدر امنیت را می دانند.

سردار شهسواری؛  مردم استان آذربایجان غربی به عنوان رنگین کمان اقوام و مذاهب ، بیش از هر کس دیگری قدر امنیت را می دانند.
سردار شهسواری؛ مردم استان آذربایجان غربی به عنوان رنگین کمان اقوام و مذاهب ، بیش از هر کس دیگری قدر امنیت را می دانند.


مردم استان و خصوصا شهرستان مهاباد در غائله آبان ماه ۹۸ فرهنگ بالا و درک مثالزدنی خود را به نمایش گذاشتند و امنیت خود را به سان  گوهری گرانبها با اغتشاش ناشی از تهیج دشمنان معامله نکردند.
مردم این استان برای برقراری امنیت پایدار، علی رغم تهدیدات بی شمار وفراوان ذره ذره از وجود و مال و عزیزان و فرزندان خود مایه گذاشتند و یقینا هرگز این متاع گرانبها را ارزان نخواهند فروخت و در حفظ و صیانت از آن تا پای جان ایستادگی خواهند کرد. 
سردار شهسواری، ایمان، اعتقاد راسخ، ولایت مداری، نجابت مردم را به عنوان یکی از مولفه های اصلی عدم بروز اغتشاشات در آبان ماه ۹۸ در استان عنوان کرد و افزود: امنیت محصول جانفشانی و مشارکت فعالانه مردم این استان در طول ۴۱ سال عمر پر برکت انقلاب اسلامی است و مردمی بودن امنیت نیز نقش قابل توجهی در حفظ آرامش استان در غائله اخیر برخوردار است.
وی وجود و حضور خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان و نقش روشنگر و بصیرت افضای آنان در سطح جامعه را مهم توصیف کرد