رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی کشور گفت: جریمه خودروهای بدون معاینه فنی و همچنین گواهینامه‌هایی که مدت قانونی آن به اتمام رسیده از 16اردیبهشت ماه آغاز می‌شود.

رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی کشور گفت: جریمه خودروهای بدون معاینه فنی و همچنین گواهینامه‌هایی که مدت قانونی آن به اتمام رسیده از 16اردیبهشت ماه آغاز می‌شود.

# نظر : 0