ضدعفونی پارکها و بوستانهای مهاباد برای حفظ سلامت شهروندان

ضدعفونی پارکها و بوستانهای مهاباد برای حفظ سلامت شهروندان
پارکها و بوستانهای مهاباد برای حفظ سلامت شهروندان ، ضد عفونی و پاکسازی می شود.

 

 

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد، مسئول فضای سبز شهرداری مهاباد گفت: طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند موثرترین راه پیشگیری از کرونا ویروس  است وپارکها و بوستانها هم مستثنی از آن نیست.

احمدپور افزود: پارکها و بوستانهای مهاباد برای حفظ سلامت شهروندان ، ضد عفونی و پاکسازی می شود و شهروندان فراموش نکنند کرونا هنوز بین ماست ، پس برای حفظ سلامت جامعه آن را جدی بگیریم.

# نظر : 0