دیدار اعضای انجمن ادبی با معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد

دیدار اعضای انجمن ادبی با معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد
دیدار اعضای انجمن ادبی با معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز یک شنبه مورخه 11 آذر 1397 مسولین برگزاری همایش ماموستا هژار با معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد دیدار وگفتگو نموده واز تلاشها وحمایتهای ایشان در راستای برگزاری این همایش تقدیر نمودند.