کارگاه آموزشی مقابله با آسیبهای اجتماعی و اعتیاد در روستاهای شهرستان مهاباد برگزار می شود

برگزاری کارگاه آموزشی مقابله با آسیبهای اجتماعی در روستاهای مهاباد

برگزاری کارگاه آموزشی مقابله با آسیبهای اجتماعی در روستاهای مهاباد

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری  مرکز مهاباد؛ در نخستین روز این کارگاه آموزشی امروز بانوان روستای کلیجه با راهکارهای مقابله و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی آشنا شدند.

کارشناس سلامت روان اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت شهرستان مهاباد دراین کارگاه آموزشی با اشاره به اینکه آگاه سازی و آشنایی مردم با راههای مقابله با آسیبهای اجتماعی، باعث کاهش بسیاری ازمشکلات درجامعه می شود، گفت: آسیبهای اجتماعی درتمام دنیا وجود دارد و امروزه درخانواده ها بیشتر شده و باعث پیش آمدن مشکلات در خانواده ها حتی بانوان شده است.

خانم تاج الدینی افزود: وقتی این مشکلات از خانواده فراتر رود وارد جامعه می شود که ما میتوانیم از طریق آموزشهای درست  جامعه را آگاه کنیم تا از این مشکلات کاسته شود.

پاکزاد، بخشدارمرکزی مهابادهم در این کارگاه آموزشی گفت: برای مقابله با آسیبهای اجتماعی کارگاههای آموزشی را در سه روستا برگزار می کنیم و قرار است در این کارگاهها پنج هزار نفر از بانوان روستایی با راههای مقابله با آسیبهای اجتماعی آشنا شوند.

اسکندری، مسئول واحد سلامت جوانان مرکز بهداشت شهرستان مهاباد هم گفت: به دلیل اینکه خانمها رکن اساسی بنیان خانواده هستند و هر فرزندی از دل خانواده بیرون می آید و وارد جامعه می شود برای این کارگاههای آموزشی بانوان را جامعه هدف قرار داده ایم.

# نظر : 0