نشست جمعی از اعضای البسه فروشان دست دوم (تاناکورا) مهاباد با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز دوشنبه مورخه 13 اسفند ماه 97 ، دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در نشستی با جمعی از اعضای البسه فروشان دست دوم (تاناکورا) مهاباد دیدار نمودند

این نشست در مورد مسائل و مشکلات اخیر تاناکورا و موضوع زمین مجاور آن بود که در این نشست حاضرین مسائل خود را عنوان نمودند و شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد بیان کردند که تا روز شنبه که جلسه دیگری در همین راستا خواهیم داشت ، راهکارها و اقدامات بعدی عنوان و بررسی میشود .

در این دیدار ضمن بررسی مشکلات موجود و تبادل نظر در راستای حل هرچه بهتر و سریعتر آن مسائل و موارد مختلف مورد بررسی قرار گرفت .

در ادامه جلسه از طرف معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد و مسئولین حاضر در جلسه قرار بر این شد که راهکارهای ارائه شده  از جمله خرید زمین مذکور و یا مغازه های مزایده شده از طرف مغازه داران تاناکورا مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه حاصله تا روز شنبه آتی طی جلسه ای نتیجه گیری گردد.