شور انتخاباتی در چهارمین روز تبلیغات نامزدها درمهاباد

شور انتخاباتی در چهارمین روز تبلیغات نامزدها درمهاباد
در چهارمین روز تبلیغات نامزدهای انتخاباتی شور و شوق مردم مهاباد برای رفتن به پای صندوق های رای بیشتر از قبل شده است.

 

به گزار ش روابط عمومی فرمانداری مهاباد، برای شفاف سازی هزینه های تبلغات تمامی کاندیداهای موظف شده اند حساب بانکی خود را همراه بایک نماینده قانونی به ستاد انتخابات معرفی کنند.

 این اسامی و شماره حساب ها از قبل از شروع تبلغات اخذشده و به وزارت کشور اعلام شده است.

 مطابق قانون همه موسسات وادارات دولتی حق هیچگونه کمک مالی به نامزدها را ندارند وتنها مردم می توانند به نامزدها برای هزینه های تبلیغات کمک کنند.

# نظر : 0