توزیع مداوم ماسک دربین اقشار آسیب پذیر در مهاباد

2 تولیدی در مهاباد نیاز روزانه را تأمین می‌کنند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهاباد از توزیع مداوم ماسک در بین اقشار آسیب پذیر این شهرستان خبر داد.

محمد جهین اظهار کرد: 2 تولیدی در شهرستان مهاباد نیاز روزانه ماسک در شهرستان را تأمین خواهند کرد.

وی افزود: انجمن داروسازان شهرستان مهاباد هزینه 20 هزار ماسک را تقبل کرده و در بین گرو‌ه‌های هدف ازجمله بهزیستی، خانه سالمندان، جمعیت بانوان ژین و انجمن ژیوان، کمیته امداد و... بصورت رایگان توزیع خواهد داشت.

جهین تصریح کرد: 1 هزار ماسک رایگان روز گذشته در تاناکورا توزیع شده است و با تعطیلی این مجتمع می‌توان سهمیه مواد ضدعفونی کننده و ماسک مجتمع‌های تجاری را به شهر تزریق کرد و نیاز شهرستان را بصورت کامل تأمین کرد.

وی اضافه کرد: قیمت مصوب هر ماسک هزار تومان است و نیاز شهرستان را تأمین خواهد کرد.

محمد جهین رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهاباد در ادامه اظهار کرد: 2 واحد تولیدی در شهرستان مهاباد ساخت مواد ضدعفونی کننده را برعهده گرفته و با قیمت مصوب 20 هزار تومان آن را بفروش می‌رسانند که پایین ترین قیمت در منطقه است.