بازدید سر زده معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از تامین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز دوشنبه مورخه 29 اردیبهشت ماه 99 ، دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره تامین اجتماعی این شهرستان بازدید نمودند و در این بازدید ضمن گفتگو با کارمندان و ارباب رجوع  از نزدیک و تاکید بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی ،  مسائل و مشکلات و نحوه عملکرد این اداره را مورد بررسی و پیگیری قرار دادند.