بازدید و حضور پاکزاد بخشدار مرکزی همراه رئیس ادره راهداری و حمل و نقل جاده ای در روستای داش تیمور

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد،روز چهارشنبه مورخه 8خرداد سال 98 پاکزاد بخشدار مرکزی مهاباد به همراه رییس ادره راهداری و حمل و نقل جاده ای پیرامون رفع مشکل جاده ی دسترسی و همچنین احداث یک دهنه پل به منظور تسهیل در عبور و مرور اهالی محترم در روستای داش تیمور حضور یافتند.

در این بازدید تاکید گردید که ادره راهداری نسبت به بهسازی و شن ریزی جاده دسترسی به این روستا اقدام لازم را بعمل آورد.

روستای داش تیمور از روستای توابع بخش مرکزی مهاباد که در حاشیه سد مهاباد واقع گردیده است.