ششمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند با دستور کار مکان یابی جدید سایت پسماند شهرستان مهاباد

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد،روز سه شنبه 19 آذرماه سال  98 ششمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان مهاباد  با دستور کار مکان یابی جدید سایت پسماند با حضور اعضای اصلی کارگروه و شوراهای اسلامی و دهیاران مجاور سایت جدید در فرمانداری با مسئولیت بخشدار مرکزی برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص رفع مشکل احتمالی بحث و تبادل نظر گردید. و در این جلسه مقرر گردید که اعضا از محل سایت جدید با حضور شوراهای اسلامی روستاهای مدعو نیز بازدید بعمل آید.