بازدید بخشدار مرکزی مهاباد از آخرین روند پروژه آسفالت معابر روستاهای گردیعقوب و خورخوره

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد،روز یکشنبه مورخه 5خرداد سال 98 پاکزاد بخشدار مرکزی مهاباد به همراه ناظرین فنی دهیاری از روند آماده سازی معابر در روستاهای گردیعقوب و خورخوره به منظور آسفالت معابر بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید بخشدار مرکزی بر اجرای با کیفیت و اتمام پروژه ها براساس برنامه زمانبندی تاکید نمودند.