جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان مهاباد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز سه شنبه مورخه 31 اردیبهشت ماه 98 ، جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مهاباد و اصناف شهرستان مهاباد در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه هریک از اعضای ستاد تنظیم بازار و حاضرین در جلسه نظرات و انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند و در خصوص نظارت و کنترل بیشتر بر اصناف و  بررسی قیمت ها و مسائل کنترل پروانه  های کسب و مجوزها و موارد و نکایت بهداشتی و ایمنی بررسی و کنترل گردند و همچنین در پایان از تعدادی ازعاملین توزیع که در راستای توزیع اقلام اساسی به مردم با ستاد تنظیم بازار همکاری نمودند تقدیر و قدردانی شد .