گرامیداشت هفته ازدواج؛ برگزاری کارگاه آموزشی تحکیم بنیان خانواده و فرزند پروری درمهاباد

گرامیداشت هفته ازدواج؛  برگزاری کارگاه آموزشی تحکیم بنیان خانواده و فرزند پروری درمهاباد
شاخصهای افزایش توانمندی خانواده ها و سبکهای جدید فرزندپروری دراین کارگاه آموزشی به زوجهای مهابادی ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  مهاباد ، مسوول امور جوانان اداره ورزش و جوانان مهاباد گفت: به مناسبت هفته ازدواج، کارگاه بهبود وضعیت مطلوب زندگی و ارتباط موثر برای تحکیم بنیان خانواده انجام گرفته که در این کارگاه زوج های جوان و والدین دعوت شدند.

صالحی افزود: همچنین مهارتهای شناسایی و احترام به دنیای مطلوب اطرافیانمان دراین کارگاه آموزش داده شد.

دراین کارگاه آموزشی بر انسجام و تحکیم بنیان خانواده به عنوان عوامل مؤثردرتربیت فرزندان و کاهش آسیبهای اجتماعی  تأکید شد.