فرمانده انتظامی مهاباد درنشست مطبوعاتی از افزایش سه برابری کشفیات موادمخدر در این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی مهاباد درنشست مطبوعاتی از افزایش سه برابری کشفیات موادمخدر در این شهرستان خبر داد.
فرمانده انتظامی مهاباد درنشست مطبوعاتی از افزایش سه برابری کشفیات موادمخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد، سرهنگ ظهیریان افزود: در این شهرستان در 9ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 328درصد افزایش کشف انواع موادمخدر را داشته ایم که این موضوع با افزایش 29درصدی دستگیری قاچاقچیان موادمخدر و افزایش 52درصدی دستگیری معتادین تابلو و متجاهر نیز همراه بوده است.

وی با اشاره به افزایش 25درصدی تصادفات فوتی درون شهری و کاهش 8درصدی تصادفات جرحی در 9ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال گفت: درمجموع، تصادفات 10درصدکاهش یافته است.

سرهنگ ظهیریان در ادامه گفت: با توجه به فرهنگ بالای مردم شهرستان مهاباد در خصوص جرائم قتل 25درصد و شرارت 83درصد با کاهش روبرو بوده ایم.

وی از افزایش 25درصدی تصادفات درون شهری منجر به فوت و کاهش 8درصدی تصادفات منجر به جرح در 9ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: در مجموع کل تصادفات 10درصدکاهش یافته است.