ملاقات فرماندار،امام جمعه،فرمانده نیروی انتظامی،دادستان و مدیر آموزش وپرورش شهرستان مهاباد از فرهنگیان سانحه دیده تصادفِ

ملاقات فرماندار،امام جمعه،فرمانده نیروی انتظامی،دادستان و مدیر آموزش وپرورش شهرستان مهاباد از فرهنگیان سانحه دیده تصادفِ

در جریان تصادف دیروز محور مهاباد میاندواب تعدادی پرسنل آموزش وپرورش مهاباد متاسفانه آسیب دیدند

ملاقات فرماندار،امام جمعه،فرمانده نیروی انتظامی،دادستان و مدیر آموزش وپرورش شهرستان مهاباد از فرهنگیان سانحه دیده تصادفِ دیروز.به گفته پزشکان حال آنان مساعد گزارش شده است.

# نظر : 0