استقرار پایگاه های سلامت در مسیرها و راه های ارتباطی مهاباد

استقرار پایگاه های سلامت در مسیرها و راه های ارتباطی مهاباد
ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونای مهاباد اقدام به استقرار پایگاهای سلامت در مسیرها و راهای ارتباطی به این شهرستان کرده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  مهاباد ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونای مهاباد در ادامه اقدامات پیشگیرانه اقدام به  استقرار پایگاهای  سلامت در مسیرها و راهای ارتباطی به این  شهرستان  کرده است . افراد مشکوک به این بیماری شناسایی به مرکز غربالگری کروناارجاع داده می شوند.

اندازه گیری میزان درجه حرارت بدن ، گام نخست برای شناسایی و کنترل این بیماری است .

امینی هماهنگ کننده دبیرخانه ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونای شهرستان مهاباد درخصوص اقدامات این ستاد گفت: در راستای اجرای مصوبات ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونای شهرستان مهاباد و با همکاری هلال احمر ایستگاه سلامت را در مسیرهای ورودی به مهاباد مستقر شده ، در این اماکن خدماتی همچون تب سنجی و گندزدایی به صورت داوطلبانه انجام می شود و افراد مشکوک شناسایی شده به مرکز غربالگری کرونای شهرستان ارجاع داده می شوند . این دو پایگاه از 8 صبح تا 8 شب در این دو مسیر مواصلاتی حضور دارند.

# نظر : 0