بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از شبکه بهداشت ودرمان مهاباد

بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از شبکه بهداشت ودرمان مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز دوشنبه مورخه 14 مرداد ماه 98 ، دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد همراه با جمعی از کارشناسان بصورت سرزده از شبکه بهداشت و درمان مهاباد بازدید نمودند.

در این بازدید دکتر علیزاده آذر گزارشی از عملکرد و شرایط این مرکز را ارائه نمودندو مسائل و مشکلات و آمار و ارقامی از رسیدگی به مراجعین را مطرح کردند .

نحوه رسیدگی به مراجعین ، بررسی آمار و ارقام زاد و ولد ، ازدواج ها ، زنان باردار ، مشاوره های قبل از اردواج ، نحوه آزمایش های پیشگیری از اعتیاد و ژنتیکی ، تحلیل آماری از مصرف نمک ، قند و چربی در شهرستان مهاباد از مواردی بودند که در این بازدید مورد بررسی قرار گرفت .

 

# نظر : 0