دیدار معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد با فرمانده انتظامی شهرستان

دیدار معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد با فرمانده انتظامی شهرستان
دیدار معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد با فرمانده انتظامی شهرستان

معاون استاندار و فرماندار ویژه مهاباد با حضور در دفتر فرمانده جدید نیروی انتظامی در این شهرستان، هفته نیروی انتظامی را به فرماندهی و مجموعه این انتظامی تبریک گفت.