دیدار فرماندار مهاباد با برخی از اعضای نظام مهندسی شهرستان مهاباد به مناسبت روز مهندس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ؛ صبح امروز مورخه 1399/12/05 خدرلو فرماندار مهاباد به مناسبت پنجم اسفند روز مهندس با اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی شهرستان در محل نظام مهندسی دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار خدرلو فرماندار مهاباد با اشاره به اهمیت و نقش سازمان نظام مهندسی در نظارت بر ساخت و سازهای استاندارد و پیشگیری از ساخت و سازهای غیر اصولی اظهار داشـت: سازمان نظام مهندسی باید با نظارت بیشتر در مراحل مختلف ساخت و ساز و پیشگیری از تخلفات در ساخت و سازهای غیر مجاز ، نقش خود را به لحاظ رعایت اصول فنی در ساخت و ساز ها ، داشتن ساختمان های مقاوم و ایمن و شهرسازی مبتنی بر قواعد ، نقش تأثیر گذار خود را ایفا کند.
همچنین ؛ همکاری در جهت رشد ساخت و ساز مهندسی، تکریم ارباب رجوع، تلاش در جهت کاهش عوامل بازدارنده جهت تسریع روند کنترل و مراحل قانونی نقشه ها و ... از مباحث مطرح شده در این نشست مشترک بود.
 
در پایاناین دیدار  فرماندار مهاباد با اهداء لوح از اعضاء هیات مدیره نظام مهندسی شهرستان تقدیر بعمل آورد.