انجمن کتابخانه های عمومی مهاباد تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط عمومی مهاباد، معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری مهاباد روز سه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مهاباد اظهار کرد: زیرساخت های حوزه کتاب و کتابخانه این شهرستان در مقایسه با ظرفیت فرهنگی و مردم این شهرستان ناچیز است.

خشایار صنعتی بیان کرد: کسب عناون شهر خلاق و روستاهای دوست دار کنار طی سال های گذشته موجب شده توجه به زیرساخت های بخش کتابخوانی در این شهرستان مغفول بماند.

در ادامه جلسه در خصوص اهدای زمین برای احداث کتابخانه، پرداخت نیم درصدی درآمد شهرداری به کتابخانه ها، توسعه و ارتقای فرهنگ کتابخانه با حضور اعضا بحث و گفت و گو تصمیماتی نیز در این راستا اتخاذ شد.