دیدار بخشدار خلیفان با اهالی روستای ایل تیمور

به گزارش روابط عمومی بخشداری خلیفان ، در این دیدار صمیمی در مسجد روستای ایل تیمور بیژن فر بخشدار خلیفان با اهالی گرامی روستای ایل تیموردر مورد مسائل و مشکلات اهالی و روستا بحث و تبادل نظر نمودند .