سخنرانی دکتر رضوی ، سرپرست محترم امور آب استان آذربایجان‌غربی در #مهاباد

سخنرانی دکتر رضوی ، سرپرست محترم امور آب استان آذربایجان‌غربی در #مهاباد
سخنرانی دکتر رضوی ، سرپرست محترم امور آب استان آذربایجان‌غربی در #مهاباد

 

در جریان افتتاح پروژه عظیم تصفیه‌خانه این شهرستان

🔹 سامانه تصفیه خانه مهاباد شامل برج آبگیر با طرفیت ۷۵۰ لیتر در ثانیه با سرمایه ۲۰ میلیارد تومان احداث شده است

🔹پروژه تصفیه خانه با اعتبار ۴۲۸ میلیارد ریال با هدف تحت پوشش قراردادن ۲۴۶ هزار نفر با ظرفیت ۶۴۸۰۰ متر مکعب آب احداث شده است

🔹طول دوره بهره برداری ۲۰ سال می باشد.