بازدید بخشدار مرکزی مهاباد در معیت مدیر و کارشناسان امور منابع آب شهرستان از روستای خانقاه

به گزارش روابط عموی بخشداری مرکزی مهاباد، روز چهارشنبه مورخه 28 فروردین ماه 98،آقای پاکزاد بخشدار مرکزی با معیت مدیر و کارشناسان امور منابع آب شهرستان از روستای خانقاه بازدید نمودند.

در این بازدید مشکلات روستای خانقاه در خصوص اراضی داخل بستر رودخانه و تالاب سد یوسفکند مورد بررسی قرار گرفت وتصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.