نشست مشورتی شورای بخش کشاورزی شهرستان مهاباد در سالن جلسات جهاد کشاورزی برگزار شد.

نشست مشورتی شورای بخش کشاورزی شهرستان مهاباد در سالن جلسات جهاد کشاورزی برگزار شد.
نشست مشورتی شورای بخش کشاورزی شهرستان مهاباد در سالن جلسات جهاد کشاورزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز چهارشنبه مورخه 12 دی ماه ، نشست مشورتی شورای بخش کشاورزی شهرستان مهاباد با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد ، روسای ادارات ذیربط ، نظام مهندسی کشاورزی ، زنبورداران و مرتع داران برگزار شد .

در این نشست مسائل زنبورداران ، بخش کشاورزی ، مسائل اقتصاد کشاورزان ، تعامل ادارات و کشاورزان ، بررسی تخریب مراتع و راه های پیشگیری از تخریب و توسعه مراتع از جمله مباحثی بود که در این نشست مطرح گردید.